title   
  

Faculty/Program: Cultural Studies

Number of items at this level: 188.

2014

Adak, Hülya (2014) Halide Edib'de estetik ve siyaset: büyük felaket, Swaraj, diktatörlük/totaliterlik. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2014) Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India. Duvar Edebiyat Dergisi, 14 . pp. 58-63. ISSN 2146-9733

Adak, Hülya (2014) La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens. In: Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan, (eds.) Temoignage et Survivance. MetisPresses, Geneve, pp. 321-355. ISBN 978-2-940406-79-1

Adak, Hülya (2014) İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri... In: Çevikdoğan, Mustafa, (ed.) Hindistan'a Dair. Can Yayınları, İstanbul.

Adak, Hülya and Adanır, Fikret and Özel, Oktay (2014) Anılarda 1915/1916. (Submitted)

Irzık, Gürol (2014) Toplumsal sorunlara duyarlı bir bilim felsefesine doğru. In: Çotuksöken, Betül and Uygur, Gülriz and Şimga, Hülya, (eds.) İoanna Kuçuradi: Çağın Olayları Arasında. Tarihçi Kitapevi, İstanbul, pp. 307-316. ISBN 978-605-4534--47-0

2013

Aceti, Lanfranco and Kholeif, Omar and Şahin, Özden and Weir, Catherine M., eds. (2013) Far and wide. Goldsmiths, University of London with Leonardo/ISAST MIT Press and Steinhardt, New York University, San Francisco. ISBN 978-1-906897-21-5 ; 1906897212

Altınay, Ayşe Gül (2013) The grandchildren: the hidden legacy of lost Armenians in Turkey. (Translated by: Freely, Maureen) Transaction Publisher, New Jersey. ISBN 978-1-4128-5391-0 (Accepted/In Press)

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar (2013) Özgürüm ama mecburiyet var: Diyarbakırlı ve Muğlalı gençler anlatıyor. İletişim; 1855. Bugünün Kitapları Dizisi; 148. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750511592

Aceti, Lanfranco and Gibson, Steve and Müller Arisona, Stefan (2013) Live visuals. [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco and Leishman, Donna (2013) Without sin: freedom and taboo in digital media. [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco and Rheinhart, Richard (2013) Not here not there (part 1). [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco and Rinehart, Richard (2013) Not here not there (part 2). [Volumes Edited / Special Issues]

Graham, Connor and Gibbs, Martin and Aceti, Lanfranco (2013) Introduction to the special issue on the death, afterlife, and immortality of bodies and data. [Volumes Edited / Special Issues]

Irzık, Gürol (2013) Commercialisation and commodification of science: educational responses (thematic issue). [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco (2013) Eternally present and eternally absent: the cultural politics of a thanatophobic internet and its visual representations of artificial existences. (Submitted)

Aceti, Lanfranco (2013) Not here, not there: an analysis of an international collaboration to survey augmented reality art. Leonardo Electronic Almanac, 19 (2). ISSN 1071-4391

Aceti, Lanfranco (2013) Post-society: data capture and erasure one click at a time. Leonardo Electronic Almanac, 19 (4). ISSN 1071-4391

Aceti, Lanfranco (2013) The global play of nam june paik: the artist that embraced and transformed Marshall McLuhan's dreams into reality. Leonardo Electronic Almanac, 19 (5). ISSN 1071-4391

Aceti, Lanfranco (2013) When moving images become alive! Leonardo Electronic Almanac, 19 (3). ISSN 1071-4391

Adak, Hülya (2013) From "mourning" Adana 1909 to silencing political violence against Ottoman Armenians: Halide Edib between different linguistic groups and political contexts... In: Kristensen, Stefan and Alloa, Emmanuel, (eds.) Temoignage et Survivance. MetisPresses, Geneve. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom. Cultures in Dialogue: Halide Edib Page .

Altınay, Ayşe Gül (2013) Gendered silences, gendered memories: new memory work on Islamized Armenians in Turkey. (Accepted/In Press)

Altınay, Ayşe Gül (2013) Askerlik yapmayana adam denmez: zorunlu askerlik, erkeklik ve vatandaşlık. In: Sünbüloğlu, Nurseli Yeşim, (ed.) Erkek Millet, Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 205-260. ISBN 9789750511530

Altınay, Ayşe Gül (2013) Bir antimilitarist feminist manifesto olarak yıldırım bölge kadınlar koğuşu. In: Şahin, Seval, (ed.) Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz!: Sevgi Soysal için Yazılar. İletişim Yayınları; 1833. Edebiyat Eleştirisi Dizisi; 32. İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750511332

Altınay, Ayşe Gül (2013) Mardin'de torunlar: Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenileri hatırlamak. In: Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Konferansı (Uluslararası Konferans), Mardin, Türkiye

Altınordu, Ateş (2013) Toward a comparative-historical sociology of religious politics: the case for cross-religious and cross-regional comparisons. In: Bender, Courtney and Cadge, Wendy and Levitt, Peggy and Smilde, David, (eds.) Religion on the Edge: De-Centering and Re-Centering the Sociology of Religion. Oxford University Press, New York, pp. 67-91. ISBN 978-0-19-993862-9 ; 0199938628

Altınordu, Ateş (2013) The rise and transformation of German political Catholicism (1848–1914) and Turkish political Islam (1970–2011). Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 65 (1 Supplement). pp. 383-408. ISSN 0023-2653 (Print) 1861-891X (Online)

Halfon, Sibel and Tuber, Steve (2013) Building a truer self with Alex: a dialogue between authors about clinical case material. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 12 (3). pp. 207-227. ISSN 1528-9168 (Print) 1940-9214 (Online)

Halfon, Sibel and Weinstein, Lissa (2013) From compulsion to structure: an empirical model to study invariant repetition and representation. Psychoanalytic Psychology, 30 (3). pp. 394-422. ISSN 0736-9735 (Print) 1939-1331 (Online)

Irzık, Gürol (2013) Introduction: commercialization of academic science and a new agenda for science education. Science and Education, 22 (10). pp. 2375-2384. ISSN 0926-7220 (Print) 1573-1901 (Online)

Irzık, Gürol (2013) Carnap'ın içsel ve dışsal sorular ayrımının kapsamı. In: Kutlusoy, Zekiye, (ed.) Tutarsızlığın İz Sürücüsü. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, pp. 253-270. ISBN 9789755337388

Irzık, Gürol (2013) Karl Raimund Popper. In: Tunçel, Ahu and Gülenç, Kurtul, (eds.) Siyaset Felsefesi Tarihi. Doğu Batı Yayınları, Ankara. ISBN 978-605-5063-03-0

Irzık, Gürol and Kurtulmuş, Faik (2013) Votes and lab coats: democratizing scientific research and science policy. Metascience, 22 (1). pp. 45-61. ISSN 0815-0796 (Print) 1467-9981 (Online)

Irzık, Sibel (2013) Textualized memories of politics: Turkish Coup d'Etat novels. In: Segal, Naomi and Koleva, Daniela, (eds.) Cultural Literacy in Contemporary Europe. Palgrave, London. (Accepted/In Press)

Karaca, Banu (2013) Europeanization from the margins? Istanbul's cultural capital initiative and the formation of European cultural policies. In: Patel, Kiran Klaus, (ed.) The Cultural Politics of Europe: European Capitals of Culture and European Union Since the 1980s. Routledge/UACES Contemporary European Studies. Routledge, London, pp. 157-175. ISBN 0415521491 ; 978-0415521499

Neyzi, Leyla (2013) Introduction: the intersection of ethics and politics. In: Sheftel, Anna and Zembrzycki, Stacey, (eds.) Oral History Off the Record: Toward an Ethnography of Practice. Palgrave Studies in Oral History. Palgrave Macmillan, New York, USA. ISBN 1137339640 ; 9781137339645

Neyzi, Leyla and Darıcı, Haydar (2013) Generation in debt: family, politics and youth subjectivity in Diyarbakır. (Submitted)

Özipek, Aydın (2013) Everybody wants to stand out in life: new forms of self-expression among urban lower-class youth in neoliberalizing Turkey. [Thesis]

Schneider, Annedith (2013) Home and back again: texts and contexts in Turkish immigrant theatre in France. Crossings: Journal of Migration and Culture, 4 (2). pp. 175-186. ISSN 2040-4344 (Print) 2040-4352 (Online)

Schneider, Annedith (2013) Migration and the inhospitable reader in Leila Sebbar's le silence des rives. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2013) Taşranın denetimi ve asimilasyonu: Diyarbakır'da sivil devlet eğitimi'nin ortaya çıkışı (1868-1908). In: Aktar, Cengiz, (ed.) Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı. Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul. ISBN 978-605-86570-3-8

Toumarkine, Alexandre and Adak, Hülya (2013) Halide Edib on Indian Swaraj: reflections on inside India. (Submitted)

2012

Aceti, Lanfranco (2012) Dislocations. Şahin, Özden, (ed.) LEA Catalogs, 18. Goldsmiths College, London. ISBN 978-1906897178 ; 1906897174

Aceti, Lanfranco (2012) Uncontainable. Şahin, Özden, (ed.) LEA Catalogues, 18 (5). Leonardo/ISAST, San Francisco, USA. ISBN 978-1-906897-19-2

Lanfranco, Aceti and Vince , Dziekan and Christiane , Paul (2012) E-SCAPES: Artistic explorations of nature and science. LEA Catalogs, 18 (1). Leonardo/ISAST; Goldsmiths, University of London; Sabanci University, San Francisco. ISBN 978-1-906897-15-4

Somel, Selçuk Akşin (2012) Ansiklopedik Osmanlı tarih sözlüğü. Alfa Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Historical dictionary of the Ottoman Empire (second revised and extended edition). Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras. The Scarecrow Press, Lanham; Toronto; Plymouth. ISBN 9780810871687

Aceti, Lanfranco (2012) Explorations, structures, observations, analyses, canons: who can say that contemporary art is all about unchecked freedoms? Leonardo Electronic Almanac, 18 (1). pp. 8-13. ISSN 1071-4391

Adak, Hülya (2012) Beyond the catastrophic divide walking with Halide Edib (the Turkish "Jeanne d’Arc") through the Ambiguous Terrains of World War I. In: Ulbrich, Claudia and Medick, Hans and Schaser, Angelika, (eds.) Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven. Böhlau, Weimar, Köln, Wien. ISBN 978-3-412-20853-0

Adak, Hülya and Pande, Rekha (2012) A personal odyssey toward feminist curiosity. (Accepted/In Press)

Aslan, Adile (2012) From the immortal regulator to the wanna-be dictator: the specters of the father in Saatleri Ayarlama Enstitüsü and kar. [Thesis]

Ban, Sonay (2012) Form urban politics to the politics of representation: representing Istanbul's urban transformation in urban activism documentaries of the 2000s. [Thesis]

Doğan, Seda (2012) Symbolic boundaries, imagined hierarchies: a case study of women from post-socialist countries working as domestic workers in Istanbul. [Thesis]

Eden, Alp and Irzık, Gürol (2012) German mathematicians in exile in Turkey: Richard von Mises, William Prager, Hilda Geiringer, and their impact on Turkish mathematics. Historia Mathematica, 39 (4). pp. 432-459. ISSN 0315-0860

Ege, Gözde Burcu (2012) Remembering Armenians in Van Turkey. [Thesis]

Ensari, Dilşah Pınar (2012) At the crossroads of education and politics: Kurdish women students in Istanbul. [Thesis]

Haferlach, Lisa Marie (2012) Circulating art: the politics of transnational exhibition exchanges in the museums of contemporary Istanbul. [Thesis]

Irzık, Gürol (2012) Critical rationalism. In: Psillos, Stathis and Curd, Martin, (eds.) The Routledge Companion Philosophy of Science. Routledge, London. (Accepted/In Press)

Irzık, Sibel (2012) Yaşar Kemal's island of resistance. In: Laachir, Karima and Talajooy, Saeed, (eds.) Resistance in Contemporary Middle Eastern Cultures: Literature, Cinema and Music. Routledge, London, pp. 49-63. ISBN 978-0-415-89337-4

Jubb, Robert and Kurtulmuş, Faik (2012) No country for honest men: political philosophers and real politics. Political Studies, 60 (3). pp. 539-556. ISSN 0032-3217

Karaca, Banu (2012) Çağdaş sanat üretimi ve Türkiye'de sansür politikaları. Toplum ve Bilim (125). pp. 134-151. ISSN 1300-9354

Neyzi, Leyla (2012) "Get on the bus and go" she said. In: Hart, Kimberly, (ed.) What Josephine Saw: Twentieth Century Photographic Visions of Rural Anatolia. Koc University Press, Istanbul. ISBN 9786056257599

Norcross, Lindsey Nicole (2012) In good company: the incomparable legend of robert college. [Thesis]

Nuzumlalı Schooley, Oya (2012) Mixed feelings over an unprecedented election: contestations of ethnicity within the Süryani-Keldani community. [Thesis]

Öncü, Ayşe (2012) Television and media. In: Heper, Metin and Sayarı, Sabri, (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge, London. ISBN 978-0415558174 ; 0415558174

Somel, Selçuk Akşin (2012) Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliği'ne ilişkin soruşturma kayıtları (1894-1895). In: Alkan, Mehmet Ö., (ed.) Sina Akşin Armağanı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayıncılık, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2012) Avi Rubin, Ottoman Nizamiye courts: law and modernity. [Book Review]

Tatar, Doruk (2012) The AKP's delirious spaces: enjoying the notions of construction and architecture in neoliberal Turkey. [Thesis]

Tataryan, Nora (2012) Armenians living in Turkey and the assassination of Hrant Dink: loss, mourning and melancholia. [Thesis]

Ula, Duygu (2012) Twentieth century queer literature and orientalism. [Thesis]

2011

Altınay, Ayşe Gül (2011) Les petits-enfants. (Translated by: Vuraler, Celin) Actes Sud, Arles, France. ISBN 274279610X ; 978-2742796106

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye (2011) Torner (Grandchildren). (Translated by: Gasparyan, Lilit and Hratarakchatun, Tigran Mets) Targqnutyun, Yerevan .

Kharatyan-Araqelyan, Hranush and Neyzi, Leyla (2011) Prospects for reconciliation: theory and practice. [Volumes Edited / Special Issues]

Lanfranco, Aceti (2011) Mish Mash. [Volumes Edited / Special Issues]

Neyzi, Leyla (2011) Nasıl hatırlıyoruz? Türkiye'de bellek çalışmaları. [Volumes Edited / Special Issues]

Suner, Asuman and Öncü, Ayşe (2011) Editors' introduction: thinking through images: Turkishness and its discontents. [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco (2011) An interview with Darko Fritz. Leonardo Electronic Almanac, 17 (1). pp. 44-49. ISSN 1071-4391

Aceti, Lanfranco (2011) Inverse embodiment: an interview with Stelarc. Leonardo Electronic Almanac, 17 (1). pp. 128-137. ISSN 1071-4391

Adak, Hülya (2011) Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: Yirminci yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere

Adak, Hülya (2011) A valediction to the “interdiction of mourning” of World War I; or, walking with Halide Edib through ambiguous terrains beyond the Catastropic divide. In: Hrant Dink Memorial Workshop 2009, Tütün Deposu, Istanbul

Adak, Hülya (2011) Turkerenin pari yegar Marc!: edebiyat ve felaket üzerine... [Book Review]

Adak, Hülya (2011) Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935). In: Uysal, Zeynep, (ed.) Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 253-282. ISBN 978-975-05-0871-4

Altınay, Ayşe Gül (2011) İki kitap, bir sergi: Türkiyeli Ermenilerin yeniden keşfi. In: İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Istanbul Bilgi University

Altınay, Ayşe Gül and Kancı, Tuba (2011) Küçük askerleri ve küçük ayşeleri eğitmek: ders kitaplarında askerileştirilmiş ve cinsiyetlendirilmiş vatandaşlık. In: Carlson, Marie and Rabo, Annika and Gök, Fatma, (eds.) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim: Türkiye ve İsveç'ten Örnekler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları , İstanbul , pp. 47-71. ISBN 978-605-399-139-7

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2011) Unraveling layers of gendered silencing: converted Armenian survivors of the 1915 catastrophe. In: Singer, Amy and Neumann , Christoph K. and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge studies on the Middle East (12). Routledge , London and New York, pp. 25-53. ISBN 9780415570107

Coolidge Toker, Emily Brown (2011) More than phonemic patterns: the English language and the formation of translated men. [Thesis]

Çağlayan, Hülya (2011) Exploring the intersections: subordination and resistance among Kurdish women in Aydınlı, Tuzla. [Thesis]

Erdoğan, Selen (2011) With(in) irony writing as woman: Tante Rosa and Cüce. [Thesis]

Gözaçan Özşahin, Ebru (2011) Elite perceptions of self nation and society in contemporary Turkey. [Thesis]

Irzık, Gürol and Nola, Robert (2011) A family resemblance approach to the nature of science for science education. Science and Education (Sp. Iss. SI), 20 (7-8). pp. 591-607. ISSN 0926-7220

Karaca, Banu (2011) Images delegitimized and discouraged: explicitly political art and the arbitrariness of the unspeakable. New Perspectives on Turkey (SI), 45 . pp. 155-183. ISSN 0896-6346

Karaca, Banu (2011) When duty calls…: questions of sensitivity and responsibility in light of the Tophane events. Red Thread E-journal .

Karatop, İbrahim T (2011) New Muslim male subjectivities: masculinities in the Hizmet Movement. [Thesis]

Kubiena, Michael (2011) Tasting the museum: how the cultural practices of eating out and viewing art converge in Istanbul's museum restaurants. [Thesis]

Misra, Akanksha (2011) Breaking the silence, easing the pain: efforts, challenges and hopes of feminist organizations in Turkey and India working with survivors of incest. [Thesis]

Nas, Alparslan (2011) Between national and minor literature in Turkey: modes of resistance in the works of Mehmed Uzun and Migirdiç Margosyan. [Thesis]

Neyzi, Leyla (2011) Türkiye'de kamusal söylemde gençlik kurgusunun değişimi. In: Aydemir, Aslı Telli, (ed.) Katılımın 'E-Hali': Gençlerin Sanal Alemi. Alternatif Bilişim Derneği, İstanbul, pp. 25-47. ISBN 9786056216916

Öncü, Ayşe (2011) Life as politics: how ordinary people change the Middle East. [Book Review]

Öncü, Ayşe (2011) Representing and consuming "the East" in cultural markets. New Perspectives on Turkey (SI), 45 . pp. 49-73. ISSN 0896-6346

Pantelic, Bratislav (2011) Fault lines of the mind. (Submitted)

Parla, Ayşe (2011) Labor migration, ethnic kinship, and the conundrum of citizenship in Turkey. Citizenship Studies, 15 (3-4). pp. 457-470. ISSN 1469-3593

Parla, Ayşe (2011) Undocumented migrants and the double binds of rights claims. Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 22 (1). pp. 64-89. ISSN 1040-7391 (print) ; 1527-1986 (online)

Schneider, Annedith (2011) Rapping in the margins of Turkish and French. In: Preziuso, Marika and Menon, Nirmala, (eds.) Perspectives on the ‘Migrant Cosmopolitans’: Narratives of Contemporary Postcoloniality. Peter Lang Publishing, New York. (Accepted/In Press)

Yatarkalkmaz, Şahan (2011) Literature and change: early short stories of Osman Şahin. [Thesis]

Yeni, Duygu (2011) Before the parable: the reader's trial. [Thesis]

Yoleri, Burcu (2011) Reading Valéry through Tanpınar: the analysis of an influence. [Thesis]

2010

Demirci Akyol, Esra (2010) Sınırdaki kimlikler: Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay. Libra Yayıncılık, İstanbul. ISBN 9786054326259

Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush (2010) Birbirimizle konuşmak: Türkiye ve Ermenistan'da kişisel bellek anlatıları. DVV International, Bonn, Germany. ISBN 978-3-88513-779-5

Neyzi, Leyla and Kharatyan-Araqelyan, Hranush (2010) Speaking to one another: personal memories of the past in Armenia and Turkey. DVV International, Bonn, Germany. ISBN 978-3-88513-780-1

Singer, Amy and Neumann, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, eds. (2010) Untold histories of the Middle East: recovering voices from the 19th and 20th centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East, 12. Routledge (Taylor & Francis Group), London. ISBN 9780415570107

Somel, Selçuk Akşin (2010) The a to z of the Ottoman Empire. The a to Z Guide Series, 152. The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, US. ISBN 978-0810875791

Somel, Selçuk Akşin and Kalpaklı, Mehmet, eds. (2010) Ali Fuad Türkgeldi'nin Maruf Simalar'ı. Türk Tarih Kurumu, Ankara. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi (1839-1908): islâmlaşma, otokrasi ve disiplin. (Translated by: Yener, Osman) İletişim Yayınları, İstanbul. ISBN 9789750507502

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state. [Volumes Edited / Special Issues]

Aceti, Lanfranco (2010) Transcultural electronic negotiations: the redefinition of public art across cultures and media. In: ISEA2010 RUHR: 16th International Symposium on Electronic Art, Ruhr, Germany

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire. New Perspectives on Turkey (42). pp. 9-30. ISSN 0896-6346

Adak, Hülya and Glassen, Erika (2010) Hundert jahre Türkei: zeitzeugen erzaehlen. [Volumes Edited / Special Issues]

Adak, Hülya and Glassen, Erika (2010) Vorwort. In: Adak , Hülya and Glassen, Erika, (eds.) Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen erzaehlen. Türkische Bibliothek. Unionsverlag, Zürich, pp. 9-24. ISBN 978-3-293-10020-6

Altınay, Ayşe Gül (2010) Encounters. In: Anahit, Helin, (ed.) Açık Açık Konuşmak (Talking Openly). Geniş Kitaplık, İstanbul , pp. 33-45. ISBN 9759097349 ; 9789759097349

Aydemir, Görkem (2010) Global professionals in Turkey: personal narratives of professionals with MBA degrees. [Thesis]

Balta, Ayşegül (2010) The role of NGOs in the asylum system in Turkey: beyond intermediation. [Thesis]

Çenebaşı, Ergin (2010) Inaction as theme and structure in Dostoyevsky's "Notes from underground" and Melville's "Bartleby, the scrivener". [Thesis]

Doğru, Havva Ezgi (2010) Living to tell the tale: reading 12 september coup d'etat through novels written by socialist and nationalist authors. [Thesis]

Gümüş, Pınar (2010) Theatrical performance, everyday life experience and transformation: Zeytinburnu people's theatre. [Thesis]

Irzık, Gürol (2010) Why should philosophers of science pay attention to the commercialization of academic science? In: Suarez, Mauricio and Dorato, Mauro and Redei, Miklos, (eds.) EPSA Epistemology and Methodology of Science: Launch of the European Philosophy of Science Association. Springer, Netherlands, pp. 129-138. ISBN 9789048132621 ; 9048132622

Karaca, Banu (2010) The art of integration: probing the role of cultural policy in the making of Europe. International Journal of Cultural Policy, 16 (2). pp. 121-137. ISSN 1028-6632

Karaca, Banu (2010) The politics of urban arts events: a comparison of Istanbul and Berlin. In: Göktürk, Deniz and Soysal, Levent and Türeli, İpek, (eds.) Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? Planning, History and The Environment Series. Routledge, London; New York, pp. 234-250. ISBN 9780415580106 ; 9780415580113

Neyzi, Leyla (2010) Memory and violence in the Middle East and North Africa. [Book Review]

Neyzi, Leyla (2010) Oral history and memory studies in Turkey. In: Kerslake, Celia J. and Öktem, Kerem and Robins, Philip, (eds.) Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. Palgrave McMillan, Hampshire, pp. 443-457. ISBN 9780230233140 ; 0230233147

Nichanian, Marc (2010) Zabel Yesayan, woman and witness, or the truth of the mask. New Perspectives on Turkey (42). pp. 31-53. ISSN 0896-6346

Öncü, Ayşe (2010) Narratives of Istanbul's Ottoman heritage. In: Diamandouros, Nikiforos and Dragonas, Thalia and Keyder, Çağlar, (eds.) Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey. Tauris Academic Studies, New York, pp. 205-228. ISBN 1848851316 ; 978-1848851313

Sarıışık, Yaprak (2010) Mosquitoes, sex workers, nuns and "our ignorant folk": narratives of hpv infection and vaccination among Turkish doctors. [Thesis]

Somel, Selçuk Akşin (2010) "Boğaziçi'ndeki Almanya" başlıklı makale derlemesinin ve Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Boğaziçi'ndeki Almanya" sergisinin tanıtımı. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Türkiye'de Abdülhamid dönemi eğitim tarihçiliğinin son otuz yılı (1980-2009): genel bir değerlendirme denemesi. In: Akyıldız, Ali, (ed.) Vefatının 90.Yılında II.Abdülhamid. Küre Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Mustafa Bey of Radoviş (1843-1893): bureaucrat, journalist and deputy of Salonica at the first Ottoman parliament. In: Herzog, Christoph and Sharif, Malek, (eds.) The First Ottoman Experiment in Democracy. Istanbuler Texte und Studien. Ergon, Würzburg, pp. 129-150. ISBN 9783899137453

Somel, Selçuk Akşin (2010) Kırım savaşı, ıslahat fermanı ve Osmanlı eğitim düzeninde dönüşümler. In: Seyitdanlıoğlu, Mehmet and İnalcık, Halil, (eds.) Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. (Accepted/In Press)

Somel, Selçuk Akşin (2010) Bir etnik grup olarak Levantenler. [Book Review]

Somel, Selçuk Akşin (2010) Private muslim schools in Istanbul during the age of Abdülhamid II. In: Yılmaz, Coşkun, (ed.) Abdülhamid II: Istanbul during the age of modernization. ATM Production, Istanbul. (Accepted/In Press)

Şendağ, Duygu (2010) State violence and human rights: the European human rights court cases submitted against Turkey on detention. [Thesis]

2009

Akıncı, Özgül (2009) Humorous and iconic memory of an art event: reading the rural-urban divide in the memory of Assos International Performing Arts Festival. VDM Verlag, Germany. ISBN 978-3-639-12880-2

Demirci Akyol, Esra (2009) The role of memory in the historiography of Hatay: strategies of identity formation through memory and history. VDM Verlag, Germany. ISBN 978-3639136098 ; 3639136098

Somel, Selçuk Akşin (2009) Die Deutschen an der "Pforte der glückseligkeit": kulturelle und soziale begegnungen mit Istanbuler Türken zwischen 1870 und 1918 = Almanlar Dersaadet'te: 1870-1918 devresi İstanbul'unda Almanlarla Osmanlıların kültürel ve toplumsal buluşma deneyimi. In: Kummer, Matthias von, (ed.) Boğaziçi'ndeki Almanya = Deutsche praesenz am Bosphorus. Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, İstanbul, pp. 35-65. ISBN 978-975-807-2354

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün (2009) So ist das, meine Schöne: Türkische frauen erzählen von frausein, begehren und liebe. Orlanda Frauenverlag, Berlin. ISBN 3936937656 ; 978-3936937657

Uzun, Nil (2009) The meaning of 'being political': an analysis of 'artist initatives' in İstanbul. [Thesis]

Altınay, Ayşe Gül, ed. (2009) Ebru: reflets de la diversité culturelle en Turquie. Actes Sud, Arles (france) . ISBN 978-2-7427-8422-6

Adler, Nanci and Leydesdorff, Selma and Chamberlain, Mary and Neyzi, Leyla (2009) Memories of mass repression: narrating life stories in the aftermath of atrocity. [Volumes Edited / Special Issues]

Altınay, Ayşe Gül and Çetin, Fethiye, eds. (2009) Torunlar. Metis , Istanbul . ISBN 978-975-342-728-9

Gernalzick, Nadja and Aceti, Lanfranco (2009) The Integral Part: Proposal for a Reconsideration of an Aristotelian Concept for Contemporary Typologies of Transmedia Change of the Narrative Message. [Volumes Edited / Special Issues] (Accepted/In Press)

Aceti, Lanfranco (2009) Without visible scars: digital art and the memory of war. Leonardo, 42 (1). pp. 16-26. ISSN 0024-094X (Print) 1530-9282 (Online)

Aceti, Lanfranco (2009) The Precarious State of Italian Film: Between Nostalgia and Aesthetic Failures. In: Hope, William, (ed.) Italian Film Directors in the New Millennium. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge. (Accepted/In Press)

Adak, Hülya (2009) Birinci Dünya Savaşı'nın "Matem Yasağına" veda: "Türk Jeanne d'Arc"'ı Halide Edip ile büyük kırılmanın ötesindeki belirsiz topraklara yolculuk. In: Deniztekin, Osman and Çakmak, Efe, (eds.) Dünya Edebiyatı Deyince... Varlık Yayınları, İstanbul, pp. 93-135. ISBN 978-975-434-373-1

Adak, Hülya (2009) Pamuk'un "ansiklopedik romanı". In: Esen, Nüket, (ed.) Kara Kitap Üzerine Yazılar. İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 275-294. ISBN 9789754705881

Altınay, Ayşe Gül (2009) Suskunluk katmanları aralanırken: müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler nerede? In: Altınay, Ayşe Gül and Çetin , Fethiye, (eds.) Torunlar. Metis, İstanbul, pp. 207-231. ISBN 978-975-342-728-9

Altınay, Ayşe Gül and Türkyılmaz, Yektan (2009) Unravelling layers of silencing: converted Armenian survivors of 1915. In: Singer, Amy and Neuman, Christoph and Somel, Selçuk Akşin, (eds.) Untold Histories of the Middle East: Recovering Voices from the 19th and 20th Centuries. SOAS/Routledge Studies on the Middle East . Routledge , London. ISBN 978-0-415-57010-7 (Accepted/In Press)

Bozdemir, Münire (2009) Animating a classless society: a comparative analysis of metamorphosis of (post) human bodies in 'the matrix trilogy' and 'the animatrix'. [Thesis]

Darıcı, Haydar (2009) Violence and freedom: the politics of Kurdish children and youth in urban space. [Thesis]

Kama Özelkan, Fulya (2009) The politics of women's empowerment: the transformative struggles of Kamer and Mor Çatı against violence. [Thesis]

Kaptan, Senem (2009) Mothering the army, mothering the state: being a soldier's mother in Turkey. [Thesis]

Karaca, Banu (2009) Governance of or through culture? cultural policy and the politics of culture in Europe. Focaal - Journal of Global and Historical Anthropology, 2009 (55). pp. 27-40. ISSN 0920-1297 (Print) 1558-5263 (Online)

Neyzi, Leyla (2009) Selective remembrances: archaeology in the construction, commemoration, and consecration of national pasts. [Book Review]

Neyzi, Leyla (2009) Eski İstanbul'un şehir kültürünü hatırlamak: yaşanmışlıklar, bellek ve nostalji. In: Eski İstanbullular ve Yeni Istanbullular, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi

Özer, Güney Olcay (2009) Working with and against stereotypes: representations of honor among Turkish immigrant women in a migrant association in Berlin. [Thesis]

Parla, Ayşe (2009) Remembering across the border: postsocialist nostalgia among Turkish immigrants from Bulgaria. American Ethnologist, 36 (4). pp. 750-767. ISSN 0094-0496 (Print) 1548-1425 (Online)

Schneider, Annedith (2009) Violence et identité en Algérie: un pays décousu. In: Toro, Alfonso de and Bonn, Charles, (eds.) Le Maghreb Writes Back: Figures de L'hybridité Dans la Culture et Littérature Maghrébines. Georg Olms Verlag, Hildesheim, Germany, pp. 331-344. ISBN 9783487135762

Şahin, Özden (2009) Censorship on visual arts and its political implications in contemporary Turkey: four case studies from 2002-2009. [Thesis]

Yıldız, Ayşe Demet (2009) Subjectivity construction at multinationals: Turkish female brand managers' case. [Thesis]

2008

Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün (2008) İşte böyle güzelim... [Volumes Edited / Special Issues]

Akıncı, Özgül (2008) Remembering the assos international performing arts festival through the iconic memory of Hüseyin Katırcıoğlu: reading the rural-urban divide through gender, humor and reflexive ethnography. [Thesis]

Aksay, Esin (2008) Erasmus as an emerging educational space in Turkey: explanation of a new reality at the nexus of education, youth and change. [Thesis]

Aktar, Merve (2008) Forms of relation: the western literary canon and Orhan Pamuk's the Black Book, Salman Rushdie's Midnight's Children. [Thesis]

Altınay, Ayşe Gül (2008) Militarism and the culture of violence. In: World Tribunal on Iraq (WTI), Istanbul

Ayiter, Elif (2008) Integrative art education in a metaverse: ground<c>. Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research, 6 (1). pp. 41-52. ISSN 1477-965X

Ayiter, Elif (2008) The Uncanny Valley. In: Consciousness Reframed 9: New Realities: Being Syncretic A Transdisciplinary Inquiry Into Art, Science, Technology and Society, Vienne (Accepted/In Press)

Ayiter, Elif (2008) groundc the enablement of creativity in a metaverse. In: ISEA 2008, the 14th International Symposium on Electronic Art, Singapore

Çarıkçı, Alaettin (2008) Manifestations of gendercidal trauma in the short stories of Kirkor Ceyhan. [Thesis]

Demirci Akyol, Esra (2008) The role of memory in the historiography of Hatay. [Thesis]

Demirci, Tuba and Somel, Selçuk Akşin (2008) Women's bodies, demography, and public health: abortion policy and perspectives in the Ottoman Empire of the nineteenth century. Journal of the History of Sexuality, 17 (3). pp. 377-420. ISSN E-ISSN: 1535-3605 Print ISSN: 1043-4070

Ellialtı, Tuğçe (2008) The stomachache of Turkish women: virginity, premarital sex and responses to ongoing vigilance over women's bodies. [Thesis]

Finger, Sandra (2008) The meaning of a discovery: tourist gaze and tourist narratives in Southeastern Anatolia. [Thesis]

Koğacıoğlu, Dicle (2008) Conduct, meaning and inequality in an Istanbul courthouse. New Perspectives on Turkey, 39 . pp. 97-127. ISSN 0896-6346

Neyzi, Leyla (2008) Better late than never: modern Turkey remembers its past. [Book Review]

Parla , Ayşe (2008) Irregular Workers or Ethnic Kin? Post-1990s Labour Migration from Bulgaria to Turkey. (Accepted/In Press)

Seçkin, Özen Nergis (2008) The Possibilities and subversions of subjectivity self and desire in the modern turkish novel. [Thesis]

Somel, Selçuk Akşin (2008) Erol Köroğlu: Ottoman propaganda and Turkish identity. Literature in Turkey during World War I. [Book Review] (Accepted/In Press)

2007

Neyzi, Leyla (2007) Güzellik ve hakikat. In: Durak, Atilla, (ed.) Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar. Metis Yayınları, İstanbul, pp. 56-56. ISBN 9789753425711

2006

Grigoriadis, Ioannis (2006) Turkey’s accession to the European Union: debating the most difficult enlargement ever. SAIS Review of International Affairs, 26 (1). pp. 147-160. ISSN 0036-0775 (Print) 1088-3142 (Online)

2004

Neyzi, Leyla (2004) Ben kimim?: Türkiye'de sözlü tarih, kimlik ve öznellik. İletişim Yayınları 1031. Araştırma-İnceleme Dizisi 170. İstanbul, İletişim Yayınları, pp. 1-223. ISBN 9750502698; 9789750502699

This list was generated on Sat Nov 22 02:18:52 2014 EET.